Privacybeleid


123beltoon.nl hanteert het volgende privacybeleid met betrekking tot het gebruik van haar website:


Algemeen

123beltoon.nl gebruikt gegevens over bezoekers van haar website nimmer om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen (direct marketing, e-mailspam). De gegevens die over bezoekers verzameld wordt zal niet aan derden ter beschikking gesteld worden.
Waar hieronder wordt gesproken over technische kenmerken van een opvraging, klik, vertoning, zoekopdracht of dergelijke wordt bedoeld: opgevraagde url, ip-nummer, tijdstip, HTTP-referer-url (inclusief soms uw zoektermen bij een zoekmachine), user-agent string, browsertype, beeldschermgrootte en dergelijke. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.
We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen


Advertentie

Advertentievertoningen en –kliks worden geregistreerd door 123beltoon.nl en door advertentienetwerken waaraan 123beltoon.nl deelneemt. Wanneer u op een advertentie klikt, dan kunnen de technische kenmerken van de klik door 123beltoon.nl worden opgeslagen in zogenaamde logfiles die ten behoeve van de financiële verantwoording gedurende enkele maanden worden bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon. 123beltoon.nl participeert in de volgende advertentienetwerken, die eigen regristraties voeren en die een eigen privacybeleid hebben. Voor meer info kunt u hier naar het privacybeleid gaan van onze adverteerder.


Google Analytics

123beltoon.nl maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google maakt gebruik van cookies om ons te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. Voor meer info kunt u hier naar de TOS van Google Analytics gaan.


Adverteerbeleid
123beltoon.nl adverteert o.a.  via Google Adwords. Er wordt niet gericht geadverteerd op jongeren onder de 16 jaar. In onze bestel voorwaarden staat tevens het volgende duidelijk aangeven: De gebruiker van deze dienst dient (1) ten minste de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt en/of toestemming te hebben van (een van de) ouders en/of de betalingsgemachtigde om hem namens deze aan te melden voor en gebruik te maken van de dienst en (2) namens deze ouder en/of de betalingsgemachtigde en hemzelf in te stemmen met de gebondenheid aan deze Voorwaarden.
Als u de dienst afneemt onderkent en bevestigt u dat u deze Voorwaarden heeft gelezen, dat u deze heeft geaccepteerd en dat u voldoet aan de voor u geldende voorwaarden zoals hierboven genoemd.


Cookies

Met de standaardinstellingen accepteren de meeste browsers cookies automatisch, maar u kunt cookies meestal weigeren of selectief accepteren door de instellingen van uw browser aan te passen. Als u cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies van onze websites niet beschikbaar zijn (met name: inlogmechanismen). Op de volgende websites vindt u informatie over veelgebruikte browsers en de manier waarop u de cookie-instellingen in de betreffende browser kunt aanpassen:

•  Internet Explorer (Microsoft)

•  Firefox (Mozilla)

•  Safari (Apple)

•  Google Chrome (Google)

•  Opera


Misbruik

Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik van onze website, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derder in hun belang worden schaad kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken. 123beltoon.nl stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.


Verzoek indienen

U kunt in eerste instantie via het contactformulier een e-mail bij ons indienen. In verband met vele vormen van misbruik van online communicatie (formulierenspam) kunnen wij echter niet garanderen dat zo'n verzoek ons bereikt. Bovendien leert de ervaring dat online verzoeken vaak onvolledig of onzorgvuldig zijn en niet alle gegevens bevatten die nodig zijn om het te kunnen afhandelen. Wij achten ons daarom alleen gebonden aan een passende reactie op een daadwerkelijk schriftelijk verzoek. Deze kunt u richten naar het verstigingsadres van 123beltoon.nl.